Hizmet Sözleşmesi

Değerli Kullanıcımız,

Aşağıdaki sözleşme, Gripati ile mobil uygulama kullanıcıları arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. Mobil uygulamaya üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan mobil uygulamaya giriş yapmayınız. Uygulamaya Facebook veya e-posta / şifre seçeneklerinden biri ile giriş yapmanız aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu sözleşme, Gripati Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. (“Gripati”) ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Uygulama: Apple App Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden indirilen, Gripati tarafından geliştirilen mobil uygulamadır.

Üye: Uygulamanın giriş sayfasında bulunan “Facebook” ile üye ol veya “E-posta / Şifre” ile üye ol butonlarından birine basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Premium Üyelik: Uygulama içerisinde diğer üyelerin profillerini görüntüleme, istediği üyeyi kendi profiline davet etme, istediği kadar etklinliğe talep gönderme, uygulama içerisindeki reklamları kaldırma gibi ekstra özelliklerinden faydalanmak, uygulamanın kalitesi ve üyelerin huzurunu en yüksek seviyede tutmak ve uygulamayı suistimal etmek isteyen üyeleri elimine etmek amacıyla belirlenmiş olan bir kerede 30 gün süreli satın alınabilen üyelik şeklidir.

Üye profili: Uygulama profil detayları sekmesinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan ve üyenin kendisi tarafından eklenen profil fotoğrafından oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel interaktif alan.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, site, uygulama, indirme ve satın alma platformları üzerinden alınan Gripati uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Gripati tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3: ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, üyeliği süresince, Uygulama’nın hizmetlerinden faydalanırken ve Uygulama’nın hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Uygulama’da sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Uygulama’da bulunan giriş ekranını onaylamak gerekmektedir. Gripati, yapacağı değerlendirme sonucu uygulamaya giriş yapan üyeyi, üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini iptal etme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi’ni onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı uygulamanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Uygulama’ya üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Uygulama’ya üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Gripati verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Gripati sorumlu değildir.

3.4. Üye, Gripati’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Gripati’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. Üyeler uygulamadaki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Gripati, üyeler tarafından uygulamaya iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

3.6. Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda Gripati’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Gripati’nin uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

3.7. Uygulama içerisinde özel bilgiler vermemek (cep telefonu, ev adresi vb.) üyenin sorumluluğundadır. Uygulama içerisinde mesajlaşmak suretiyle anlaşıp fiziksel dünyada bir araya gelme kararı tamamen üyenin sorumluluğundadır. Oluşabilecek tüm ihmal ve kusurlardan dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Gripati’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8. Üyeler, Gripati’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Gripati doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

3.9. Üyelerin, kendi aralarında uygulama aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere uygulamada yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak Gripati hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple Gripati’nin uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

3.10. Gripati mesaj merkezinde bulunan toplam mesaj sayısı, ilgili sayfada belirtilen limitleri aşıyor ise, üyelerin mesajlaşma kayıtları en eski tarihli olandan başlayarak silinebilir. Sisteme bir ay boyunca hiç giriş yapmayan üyelerin ise mesajlarının tamamı silinebilir. Üye bu hususu peşinen kabul eder.

3.11. Üyelerin, uygulama aracılığıyla Gripati tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Gripati’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.12. Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir durumda Gripati’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Gripati’nin uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

3.13. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda Gripati hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

3.14. Her üye, Uygulama’da bulunan resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, veritabanlarının, katalogların ve listelerin tüm haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye hakları saklı bulunan bu materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Gripati ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri uygulama üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Gripati doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.15. Uygulama üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik olarak kullanılamaz, üçüncü şahıslara devredilemez, ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi nedeniyle doğacak sonuçlardan Gripati hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 4: GRİPATİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gripati, sitede ve uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Gripati bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Gripati’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. Gripati tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Gripati tarafından yapabilir. Gripati tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Uygulama üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Gripati’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Gripati, sitede ve uygulamada yer alan üye bilgilerini, üye ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Uygulama’ya üye olma aşamasında Facebook ile giriş yaparak veya e-posta / şifre ile giriş yaparak, işbu Sözleşme’de ve Uygulama’ya üye olurken Gripati ile paylaştığı kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak Uygulama’ya üye olurken vermiş olduğu e-mail bilgileri üzerinden kendisi ile Gripati tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere Sözleşme’de belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin bu amaçla kullanılmasına izin vermektedir.

Gripati, uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Gripati bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Uygulama’ya yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Gripati’nin maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Uygulama’da kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Uygulama ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Uygulama’ya ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Gripati sorumlu tutulamaz.

Gripati, iTunes Store, Google Play ve Windows App Store gibi uygulama indirme ve satın alma platformları üzerinden; işbu platformlar tarafından ücretlendirmesi yapılan Premium Üyelik ve Uygulama’da üyelere tanınan ayrıcalıklardan (vitrin bölümünde öne çıkma vs.) faydalanma imkanı sağlayan, üyenin Premium üyelik paketini iptal etmek istediği durumlarda, yapılacak iade işleminin Uygulama ile hiçbir bağlantısı bulunmayıp; Uygulama, iade işlemi konusunda yaşanan aksaklıklar ve sorunlar konusunda sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya bu hizmetler ve uygulamalardan kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zararından Gripati sorumlu değildir. Üyenin, Premium üyelik işlemini iptal ederken gerçekleşen veyahut gecikmeler nedeniyle vücut bulan zararları için, muhattabı alışveriş işlemini gerçekleştirdiği ve yukarıda belirtilen platformlardır. Bu hususlar konusunda doğacak uyuşmazlıklar konusunda Gripati hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Uygulama’da yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Gripati’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Uygulama’da yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

MADDE 5: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Uygulama’ya üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Uygulama’da yayınlanmak üzere Uygulama’ya yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde Gripati’ye tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, Uygulamaya üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Uygulama’da yayınlanmak üzere Uygulama’ya yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Gripati tarafından kullanılmasına onay vermektedir.

Uygulamanın tasarım, metin, imge, kaynak kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Gripati’nin telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Gripati’ye aittir. Üyeler, Gripati hizmetlerini ve Gripati’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Gripati hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı Gripati’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Gripati’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Gripati’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Gripati ticari markaları, Gripati ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

MADDE 5: SINIRLI SORUMLULUK

Gripati, üyelerin veya üyelerin Uygulama’da sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

MADDE 7: MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Gripati işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Gripati için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Gripati’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Gripati’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 8: İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Premium üyeliğin sona ermesi ile üyelerin standart üyelikleri devam edecektir.
Gripati, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Gripati’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.